Dopravní nehody

Byli jste poškozeni při dopravní nehodě, nebo jste naopak viník dopravní nehody?

Pro poškozené a pozůstalé

V případě, že jste byli Vy nebo Vaši nejbližší poškozeni při dopravní nehodě, nabízím Vám zcela bezplatnou první konzultaci, při níž Vás seznámím s nároky, které Vám jako poškozeným či pozůstalým v souvislosti se škodnou událostí vznikly. Pokud se následně rozhodnete mé služby využít, jsem připraven ve Vašem zastoupení:

 • jednat s viníkem dopravní nehody o způsobu náhrady způsobené škody
 • uplatnit vůči pojišťovně viníka nárok na pojistné plnění za způsobenou škodu
 • uplatnit nárok na plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů, bude-li škoda způsobena provozem nepojištěného, neznámého nebo cizozemského vozidla
 • aktivně hájit Vaše zájmy v případném přestupkovém nebo trestním řízení vedeném proti viníkovi dopravní nehody
 • zadat vypracování znaleckých posudků za účelem stanovení výše věcné škody a nemajetkové újmy na zdraví
 • vymáhat Vaše nároky soudní cestou v trestním nebo civilním řízení

Pro viníky

Při každém usednutí za volant je vždy třeba počítat s rizikem, že dopravní nehodu může zavinit každý, a to i ten sebeslušnější řidič. Pokud již dopravní nehodu způsobíte, jsem připraven:

 • uskutečnit s Vámi informativní poradu, při které Vám nastíním další průběh řešení zaviněné dopravní nehody
 • informovat Vaši pojišťovnu o vzniku škodné události a spolupracovat s ní při likvidaci škodné události
 • jednat s poškozenými o možnostech jejich spravedlivého a přiměřeného odškodnění
 • zastupovat Vás v přestupkovém řízení u méně závažných dopravních nehod
 • obhajovat Vás v trestním řízení v případě závažnějších dopravních nehod (těžké zranění, úmrtí, alkohol)
 • zastupovat Vaše zájmy v soudním řízení

Rychlý kontakt

Beroun: Husovo náměstí 82
+420 777 598 726
martin@matusevsky.cz

Aktuality

 • 30.7.2021
  Letní dovolená

  Vážení klienti, od 31.7.2021 do 15.8.2021 (včetně) čerpám dovolenou, a proto budu zcela nedostupný. V případě potřeby mně prosím kontaktujte po mém návratu. Všem přeji krásné léto

 • 28.2.2021
  Omezení pohybu

  V souvislosti s omezením pohybu z důvodu pandemické situace s účinností od 1.3.2021 doporučuji klientům, kteří mají naplánovanou poradu v mé advokátní kanceláři a kteří bydlí v jiném okrese, aby si raději připravili čestné prohlášení, do něhož uvedou jako důvod cesty mimo okres: "neodkladná právní porada s advokátem Mgr. Martinem Matuševským". Čestné prohlášení je možné stáhnout např. zde: https://www.mvcr.cz/soubor/cestne-prohlaseni-vzor-pdf.aspx Porada samozřejmě proběhne za dodržování stanovených hygienických pravidel (respirátor FFP2, dezinfekce rukou, apod.).

 • 6.4.2020
  Mimořádný stav

  Od vyhlášení nouzového stavu uplynuly již více než tři týdny, v průběhu kterých jsem neměl ani jedno soudní jednání, protože soudy vyřizují pouze nejnaléhavější případy, a neměl jsem ani jednu osobní poradu s klientem, neboť se všichni máme chovat především zodpovědně. To však neznamená, že bych zahálel, neboť za tři týdny nouzového stavu jsem pro klienty vymohl po pojišťovnách mimosoudně jen ze své kanceláře odškodnění přesahující v souhrnu částku 2.300.000 Kč. Já totiž moc dobře vím, že poškození z dopravních nehod, pracovních úrazů nebo nemocí z povolání potřebují pomoci ještě mnohem více, protože jejich situace (a situace jejich rodin) byla obtížná ještě před pandemií, a proto se i přes komplikace, které současná situace přináší, snažím ze všech sil. Chtěl bych proto všechny poškozené ujistit, že stále pracuji naplno (byť v podstatě nevycházím z kanceláře) a jsem tady pro Vás. Nebojte se mně zavolat, nebo napsat email i v průběhu nouzového stavu, a já udělám vše, co bude v mých možnostech, abych odškodnění vymohl i pro Vás.

 • 29.5.2018
  Dopravní nehoda

  Dnes se skončil soudní spor vlekoucí se téměř dva roky. Pro klienta, který se vážně zranil při dopravní nehodě, jsem vysoudil 3,3 miliony, ačkoliv pojišťovna byla na začátku ochotna dobrovolně zaplatit jen 700.000 Kč. Jasný důkaz pro všechny, že se vyplácí nebát se sporu s pojišťovnou a dotáhnout to až do konce.