Příběhy klientů


Pracovní úraz

23.4.2021

V rámci komplexního řešení dopravních nehod a pracovních úrazů jsme s klientem dosáhli velkého úspěchu v jeho nárocích na odškodnění. Klientovi se před dvěma lety stal pracovní úraz, neboť při práci na lisu nebyl jako úplně nový zaměstnanec ještě řádně vyškolen ze strany jeho zaměstnavatele k řádné obsluze tohoto lisu. Při běžné údržbě lisu se můj klient špatně dohodl s kolegou, který nevědomky zapnul lis v době, kdy v něm měl můj klient obě ruce, v důsledku čehož klient přišel o 8 prstů.

Pojišťovna po dlouhém trestním řízení a ještě delším vyjednávacím boji uhradila mému klientovi jen 50 % jím uplatněných nároků, protože trvala na tom, že můj klient si za svá zranění mohl z poloviny sám, jelikož se měl správně dohodnout s kolegou, který lis v danou chvíli obsluhoval. S tímto výsledkem jsme samozřejmě nebyli vůbec spokojeni, a proto jsme v našem boji pokračovali, a vyzvali zaměstnavatele, aby doložil, že mého klienta náležitě proškolil v obsluze lisu, neboť klient trvdil, že byl na pracovišti jen pár dní a školení mělo být až další týden. Zaměstnavatel se samozřejmě cukal, ale nakonec musel s pravdou ven, když přiznal, že můj klient skutečně proškolen nebyl, což má velký význam i na posouzení jeho míry spoluzavinění (protože si přiznejme, objektivně na jeho straně určité spoluzavinění bylo, ale rozhodně ne 50 %).

Když jsme předložili jasné důkazy o tom, že i zaměstnavatel pochybil, a jednoznačně jsme konstatovali, že jsme připraveni věc zažalovat u soudu, pojišťovna zaměstnavatele nakonec přehodnotila svůj názor a shledala spoluzavinění mého klienta jen v rozsahu 20 %, což jsme navrhovali od samého počátku. Při jednání se zaměstnavateli a obzvláště jejich pojišťovnami je třeba nebát se, nenechat si nic líbit a bojovat, s čímž Vám dobrý advokát rád pomůže.


Matka samoživitelka

23.3.2021

Ačkoliv řešení dopravních nehod je primárním oborem, kterému se jako advokát věnuji, dokážu však pomoci i v jiných právních oblastech. Aktuálně jsem pomohl matce samoživitelce, která se jako invalidní důchodkyně stará o čtyři děti. Mou klientku před lety její bývalý partner přesvědčil, aby společně s ním založila rodinu (a pořídila si čtvrté dítě), ale ve chvíli, kdy otěhotněla, tak jí zbaběle opustil. Situace došla tak daleko, že se ke společnému synovi nehlásil, popíral, že by byl jeho otcem, mé klientce na syna nikterak nepřispíval, a dokonce po ní chtěl vrátit několik milionů korun za byt, který jí ještě za trvání jejich vztahu daroval, aby celá rodina měla kde bydlet.

Soudy sice trvaly více než tři roky, ale všechny byly pro klientku úspěšné, neboť vyhrála soud o určení otcovství (genetická analýza jednoznačně potvrdila, že její bývalý partner je otcem dítěte), o svěření syna do její výlučné péče, bylo ji přiznáno výživné na syna ve velmi sympatické výši a nakonec se úspěšně ubránila i žalobě svého expartnera na vrácení několikamilionové kupní ceny za byt. Bývalý expartner musí mé klientce navíc zaplatit za všechny soudy náhradu nákladů na právní zastoupení, takže nejenom že nic nezískal, ale naopak musí platit on jí.

Pevně doufám, že bývalý partner mé klientky nyní již pochopil, že není dobré navážet se do slabších…. zvlášť, když mají lepšího advokáta :D


Nefér jednání pojišťovny

20.1.2020

Rád bych Vás upozornil na nepříliš férové chování, kterého se můžete od některých pojišťoven dočkat.

Těsně před Vánoci 2019 ke mně přišla na poradu klientka, která utrpěla středně vážné zranění při dopravní nehodě, k níž došlo před Silvestrem roku 2016. Trápilo jí, že i když si na pojišťovně sama náhlasila újmu na zdraví (bolestné) již v červenci 2019, pojišťovna jí stále nic nevyplatila, protože soustavně žádala o doložení dalších a dalších dokladů.

Pokud však pojišťovna dobrovolně nezaplatí a Vy nejpozději do tří let od nehody (zjednodušeně řečeno, protože existují výjimky) nezahájíte soudní řízení, Vaše nároky se mohou promlčet a pojišťovna Vám již nic nemusí zaplatit. Jelikož konec promlčecí doby u uplatněného nároku mé klientky měl nastat za 3 dny, musel jsem na pojišťovnu obratem podat žalobu k soudu, aby se nárok nepromlčel.

S odstupem pár dnů po uplynutí promlčecí lhůty se pojišťovna skutečně pokusila dovolat promlčení a odmítla cokoliv zaplatit, jenže to netušila, že už na ní byla podána žaloba k soudu, takže promlčení nemohlo nastat. Klientka měla opravdu velké štěstí protože přišla na poradu ne za pět minut dvanáct, ale za minutu dvanáct.

Co z toho vyplývá? Nevěřte pojišťovnám a hlídejte si 3 roky od dopravní nehody, jinak dost riskujete. Pojišťovny nejsou dobročinné organizace, jde jim o zisk, a proto se neštítí téměř ničeho, aby nemuseli poškozeným platit jejich oprávněné nároky.


Křivých obvinění přibývá

4.9.2019

Jakkoliv je řešení dopravních nehod mojí primární specializací, rozhodně mně není cizí ani trestní právo, neboť ve své advokátní praxi jsem velmi často činný i jako obhájce. Proto bych se s Vámi rád podělil o jeden úspěch, který se nám v minulých dnech s klientem podařil.

Můj klient byl necelé dva roky trestně stíhán pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění. První tři měsíce klient strávil ve vazbě, než se mě rozhodl požádat o převzetí obhajoby, neboť se svým předchozím obhájcem nebyl spokojený. Všechno vypadalo beznadějně, nicméně klient trval na tom, že se ničeho nedopustil. Dlouho jsem studoval trestní spis, než jsem našel zapadlou zmínku o tom, že v době a čase znásilnění měla být na místě i svědkyně, která doposud vyslechnuta (z neznámého důvodu) nebyla a ani vyslechnuta původně být neměla. Její výslech jsem tedy navrhl, což byl zásadní krok v celém případu, jelikož se následně prokázalo (i dalšími svědky, které jsme v té době neznali), že k žádnému znásilnění dojít jednoznačně nemohlo. Než byl můj klient trestním soudem pravomocně zproštěn obžaloby, uběhl ještě necelý rok a půl, neboť státní zástupce důkazy svědčící ve prospěch mého klienta tvrdošíjně odmítal zohlednit, a trestní řízení proto zbytečně protahoval.

A možná se teď ptáte, proč se to všechno stalo… proč si domnělá oběť své údajné znásilnění od začátku do konce vymyslela? Odpovím Vám - byla to jen obyčejná žárlivost a snaha se pomstít druhému. V posledních dvou letech to byl již třetí případ obhajoby klienta podezřelého ze znásilnění, který skončil zproštěním obžaloby, neboť se jednoznačně prokázalo, že si oběť vše vymyslela, a já mám bohužel pocit, že takovýchto případů bude v dnešní době jen přibývat.

Co dodat závěrem? Snad jen to, že pokud se někdy ocitnete v kůži člověka, který byl křivě obviněn ze spáchání trestného činu, přeji Vám, abyste si i Vy našli advokáta, který po úmorných hodinách pročítání trestního spisu najde zapadlý detail, jenž Vás nejen dostane z vazby, ale díky kterému se prokáže i Vaše nevina.


Nebojte se pojišťoven

28.6.2019

V roce 2014 měl můj klient závažný pracovní úraz, při kterém si těžce poranil dolní končetiny a mozek. Pracovní úraz zanechal na zdraví klienta bohužel trvalé následky spočívající v omezených možnostech pohybu a výrazné změně chování vyvolané poraněním mozku.

Pojišťovna zaměstnavatele klientovi nabídla odškodnění ve výši 400.000 Kč a víc nechtěla zaplatit ani korunu. K jakýmkoliv argumentům byly pojišťovna i bývalý zaměstnavatel mého klienta zcela hluší, osud zraněného člověka je příliš nezajímal.

Klient se naštěstí nebál a na svého bývalého zaměstnavatele podal mým prostřednictvím žalobu, kterou řešily postupně tři soudy - okresní, krajský i Nejvyšší soud ČR. Soudní řízení sice nějakou dobu trvalo, nicméně před pár dny Nejvyšší soud ČR přiznal mému klientovi odškodnění v celkové výši 3.000.000 Kč, které jsme od počátku požadovali a které pojišťovna bývalého zaměstnavatele nakonec bude muset uhradit.

Odškodnění ve výši 400.000 Kč a 3.000.000 Kč je přecejen rozdíl, co říkáte?


Oprávněné nároky vymoženy

28.3.2019

Je to přibližně půl roku, co se na mě obrátila rodina, které na přechodu pro chodce dodávka přejela a usmrtila nejbližší osobu. Pojišťovna se úporně bránila vyplacení odpovídajícího odškodnění a až pohrůžka žalobou zabrala.

Ztracený život již nelze vrátit, nicméně nelze akceptovat, aby pojišťovna poškozeným odmítala uhradit jejich oprávněné nároky.


K pacientům se lékaři musí chovat s úctou

4.9.2018

Bude to již několik měsíců, co se na mě obrátila matka s dcerou, kterým v jedné velké nemocnici zemřel manžel/tatínek na závažnou chorobu, kterou již nešlo vyléčit.

Při přijetí však pán a jeho rodina zažila velký šok, neboť ošetřující lékař před nimi všemi doslova prohlásil, že pána nemá cenu přijímat ani léčit, neboť stejně tak jako tak brzy zemře. Netřeba dodávat, že poté, co pán slyšel takovýto verdikt z úst člověka, který jej měl léčit, veškerý svůj boj o život vzdal a skutečně zemřel během několika týdnů. Rodina byla z takového jednání lékaře v šoku a opakovaně se domáhala alespoň omluvy, které se jí však nikdy nedostalo, a proto se obrátila na mě s žádostí o pomoc.

Je to týden, co se s nemocnicí uzavřela mimosoudní dohoda, na základě které se nemocnice nejen omluvila, ale zaplatila mým klientkám i nemalé odškodnění. Manžela a tatínka mým klientkám žádná dohoda ani odškodnění sice nikdy nevrátí, ale obě klientky takový výsledek vnímají jako velké zadostiučinění a výrazný vzkaz pro lékaře této nemocnice, že se k pacientům (a to navíc umírajícím) mají za všech okolností chovat s náležitou úctou, neboť v opačném případě to nemocnici zabolí.


Proti nespravedlnosti se musí bojovat

23.8.2018

Před půl rokem se na mě obrátila paní, jejíž handicapovaná dcera uklouzla při vstupu do obchodu na poloroztátem sněhu, protože protiskluzová rozhož byla až dva metry za dveřmi (upozornění na nebezpečí pádu žádné). Při pádu se dcera zranila a zranění zanechalo bohužel trvalé následky v podobě lehčího omezení hybnosti dolní končetiny. Téměř 2 roky řetězec, jemuž obchod patří, odmítal paní za poranění dcery uhradit byť jen jedinou koronu.

Po mém zásahu však řetězec obrátil a mimosoudně a hlavně dobrovolně zaplatil vše, co jsme požadovali, a to včetně nákladů na rehabilitace a ubytování paní u její dcery v nemocnici.

Další důkaz toho, že by se člověk neměl vzdávat a že by naopak měl zabojovat proti nespravedlnosti, která je na něm nebo jeho nejbližších páchána.


Nebát se sporu s pojišťovnou se vyplatí

20.4.2018

Dnes se skončil soudní spor vlekoucí se téměř dva roky. Pro klienta, který se vážně zranil při dopravní nehodě, jsem vysoudil 3,3 miliony, ačkoliv pojišťovna byla na začátku ochotna dobrovolně zaplatit jen 700.000 Kč. Jasný důkaz pro všechny, že se vyplácí nebát se sporu s pojišťovnou a dotáhnout to až do konce.


Rychlé vymožení mimosoudního odškodnění

29.5.2018

Dnes jsem zaznamenal další velký úspěch. Mimosoudně jsem pro své klienty, kterým při dopravní nehodě zemřel nejbližší, od pojišťovny vymohl odškodnění přesahující 3.000.000 Kč, přičemž každý z mých klientů obdržel částku přesahující 500.000 Kč. I když se pojišťovna bránila, během dvou měsíců vše vyřešeno.

Rychlý kontakt

Beroun: Husovo náměstí 82
+420 777 598 726
martin@matusevsky.cz

Aktuality

 • 30.7.2021
  Letní dovolená

  Vážení klienti, od 31.7.2021 do 15.8.2021 (včetně) čerpám dovolenou, a proto budu zcela nedostupný. V případě potřeby mně prosím kontaktujte po mém návratu. Všem přeji krásné léto

 • 28.2.2021
  Omezení pohybu

  V souvislosti s omezením pohybu z důvodu pandemické situace s účinností od 1.3.2021 doporučuji klientům, kteří mají naplánovanou poradu v mé advokátní kanceláři a kteří bydlí v jiném okrese, aby si raději připravili čestné prohlášení, do něhož uvedou jako důvod cesty mimo okres: "neodkladná právní porada s advokátem Mgr. Martinem Matuševským". Čestné prohlášení je možné stáhnout např. zde: https://www.mvcr.cz/soubor/cestne-prohlaseni-vzor-pdf.aspx Porada samozřejmě proběhne za dodržování stanovených hygienických pravidel (respirátor FFP2, dezinfekce rukou, apod.).

 • 6.4.2020
  Mimořádný stav

  Od vyhlášení nouzového stavu uplynuly již více než tři týdny, v průběhu kterých jsem neměl ani jedno soudní jednání, protože soudy vyřizují pouze nejnaléhavější případy, a neměl jsem ani jednu osobní poradu s klientem, neboť se všichni máme chovat především zodpovědně. To však neznamená, že bych zahálel, neboť za tři týdny nouzového stavu jsem pro klienty vymohl po pojišťovnách mimosoudně jen ze své kanceláře odškodnění přesahující v souhrnu částku 2.300.000 Kč. Já totiž moc dobře vím, že poškození z dopravních nehod, pracovních úrazů nebo nemocí z povolání potřebují pomoci ještě mnohem více, protože jejich situace (a situace jejich rodin) byla obtížná ještě před pandemií, a proto se i přes komplikace, které současná situace přináší, snažím ze všech sil. Chtěl bych proto všechny poškozené ujistit, že stále pracuji naplno (byť v podstatě nevycházím z kanceláře) a jsem tady pro Vás. Nebojte se mně zavolat, nebo napsat email i v průběhu nouzového stavu, a já udělám vše, co bude v mých možnostech, abych odškodnění vymohl i pro Vás.

 • 29.5.2018
  Dopravní nehoda

  Dnes se skončil soudní spor vlekoucí se téměř dva roky. Pro klienta, který se vážně zranil při dopravní nehodě, jsem vysoudil 3,3 miliony, ačkoliv pojišťovna byla na začátku ochotna dobrovolně zaplatit jen 700.000 Kč. Jasný důkaz pro všechny, že se vyplácí nebát se sporu s pojišťovnou a dotáhnout to až do konce.