+420 777 598 726
·
martin@matusevsky.cz
·
Po - Čt 9:00 - 18:00
·
Pá 9:00 - 15:00
Konzultace zdarma

Důchodce, který svou chybou posadil mého klienta na invalidní vozík, málem skončil zcela bez trestu

Jsou to již dva roky, co se svět mému klientovi obrátil naruby. Dříve aktivní motocyklista, dnes muž na invalidním vozíku. Stačilo pár vteřin a důchodce, který porušil hned několik pravidel silničního provozu, připravil mého klienta o život, jaký doposud znal, a to ve chvíli, kdy při jízdě v protisměru narazil svým vozidlem čelně do motocyklu mého klienta. Tento mladý motocyklista utrpěl v důsledku nárazu zranění, která se téměř neslučovala s přežitím. Po měsících strávených v různých nemocnicích však bylo jasné, že se můj klient bohužel již nikdy po vlastních nohách neprojde, neboť po zbytek svého života zůstane upoután na invalidní vozík. Dlouhá léčba, kterou klient absolvoval, mu sice zachránila život, nikdy však nepovede k úplnému navrácení do života, jaký vedl před nehodou.

Trestní stíhání viníka dopravní nehody však pro nás pro všechny málem skončilo velkým překvapením, neboť viník, který obrátil mému klientovi život naruby, měl tu drzost požádat o podmíněné zastavení jeho trestního stíhání s tím, že už nikdy (s ohledem na svůj věk) nebude řídit motorová vozidla. K našemu úžasu státní zástupce žádost viníka vyslyšel a jeho trestní stíhání skutečně podmíněně zastavil, což znamenalo, že by viník nebyl postaven před soud, nedostal by žádný trest a měl by i naprosto čistý výpis z rejstříku trestů. Představa, že by člověk, který připravil mého klienta o šanci vést normální život, měl jen tak odejít bez trestu, byla pro mne ale hlavně pro mého klienta naprosto nemyslitelná a nelidská.

Jelikož mám dlouholeté zkušenosti se zastupováním poškozených v trestním řízení, učinil jsem všechny potřebné kroky, aby viník nevyvázl bez trestu a aby byl naopak postaven před soud. Viník před soudem nakonec skončil, byl pravomocně odsouzen a byl mu uložen podle mého názoru spravedlivý trest za to, co svojí nedbalostí mému klientovi způsobil. Mému klientovi jsem rovněž v rámci zastupování v trestním řízení vymohl vysoké odškodnění, které mu sice zdravé nohy a život nevrátí, ale v určitých ohledech mu život alespoň usnadní.

Je velice smutné, že v mnohých případech viníci dopravních nehod vyváznou z dopravní nehody, kterou způsobili, na rozdíl od poškozených nejen zcela bez zranění, ale navíc i úplně bez trestu, a to navíc za souhlasu orgánů činných v trestním řízení. Zastupování poškozených v trestním řízení je součástí mé specializace zaměřené na komplexní řešení dopravních nehod, v rámci kterého je mým cílem nejen získat pro klienty co nejvyšší odškodnění, ale rovněž dohlédnout na to, aby viník byl za své jednání spravedlivě potrestán, neboť proti nespravedlnosti je nutné za všech okolností bojovat.